WWW.APEL.CZ


ISO 9001:2009
ISO 14001:2005

English version
    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

Vlastnosti systému QIRS
Dispečerská mozaika - konfigurační SW
Dispečerská mozaika a vazba na jiné vizuální systémy
Společnost APEL® pracuje v oblasti vizualizace a řízení technologických procesů již od svého založení - od roku 1991. Pro řízení technologie a řízení mozaiky, které slouží jako periferie řídicího celku lze využít buď řídicí a informační systém QIRS vyvinutý společností APEL®, nebo drivery a knihovny pro připojení z jiných systémů.

Ukázka Softwaru od firmy Apel
nahoru

Vlastnosti systému QIRS

Základem programového vybavení je síťový operační systém QNX s grafickou nadstavbou QNX Photon. Vnější podoba a ovládání grafické nadstavby je velmi podobné Microsoft Windows
Modulární výstavba Jedno nebo vícepracovišťový síťový systém
Vizualizace Objektově orientovaná grafika s vlastním grafickým editorem s možností importovat grafické soubory různých formátů
Dispečerská mozaika Přímá a vysoce výkonná vazba na dispečerskou mozaiku s možností ovládání jasu, typů a barev svícení a kmitání signálek a displejů a s možností zobrazovat aktuální, základní nebo vypočítaný stav technologie
Alarmy Monitorování alarmových stavů s různými stupni důležitosti
Archivace Průběžná archivace událostí, zásahů operátora, chování systému a zobrazení na obrazovce archivace i v textovém formátu
Tisk Tisk dat průběžně nebo jen vybraných částí, alarmů, tisk schémat
Datové výstupy Uživatelsky definovaný široký výběr časových řezů libovolného množství veličin a jejich zobrazení včetně archivace v textovém a DBF formátu
Odvozené veličiny a dopočítané hodnoty Definování matematických vazeb mezi veličinami
Kontrola mezí Hlídání mezí u analogových veličin v několika úrovních a alarmování a archivace jejich překročení
Povelování Na základě oprávnění k vydávání povelů včetně potvrzení k vykonání s kontrolou blokovacích podmínek
Doplňující funkce Evidence práce na zařízení ("B" příkazy)
Telefonní seznamy a poznámky dispečera  
Vývojové a testovací prostředí pro tvorbu aplikací Grafický editor a editor databáze a programy pro testování HW mozaiky
Otevřenost systému K dispozici je sada funkcí umožňující import a export veličin a ovládání mozaiky z jiného systému. Systém rovněž komunikuje s okolím nejen prostřednictvím sériových a paralelních kanálů, ale i prostřednictvím počítačových sítí
Komunikace k dispozici jsou drivery:
SAT(SSI),
ABB (SCS100, RTU),
GE Fanuc 90,
REPAS,
EKOS,
SAIA (S-BUS),
ADAM 4xxx (RS485),
DMSSO, DMSI, D0100 včetně ISA karet do PC,
měřicí a l/O karty PCL722, PCL732, PCL818,
další komunikace dle požadavků
nahoru

Dispečerská mozaika - konfigurační SW

Software je určen ke konfigurování dispečerské mozaiky řízeného pomocí sériového kanálu. Konfigurační software v sobě zahrnuje tabulky adresací jednotlivých signálů, tabulky stavů a nastavení hlavních řídicích parametrů. Aplikace je vytvořena pro 32bitový operační systém (Windows 95/98 a Windows NT) a neklade žádné zvýšené nároky na HW počítače.
Nejdůležitější částí konfigurace je tvorba tabulek signálů a tabulky stavů, které jsou uchovávány v databázovém formátu dBaseIV. Aplikace s tímto databázovým formátem komunikuje pomocí dotazovacího jazyka SQL a přístup je zajištěn přes rozhraní ODBC. Součástí instalace programu je vlastní driver, zajišťující zprávu dat ve formátu dBaseIV. Tabulka signálů může obsahovat až 2048 výstupních a 255 vstupních signálů a do aplikace jsou začleněny prvky, které značně ulehčují práci.
Mezi ně patří:
 • jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání
 • existence průvodců ("Wizards") pro vícenásobné vkládání signálů
 • kontrolní výpis o konfiguraci, kde lze použít různě definovaná kritéria (filtry) s využitím dotazovacího jazyka SQL
 • Nezbytnou součástí aplikace jsou záložky určené k monitorování logických a HW adres a jejich grafickému znázornění obsazení adres.
  Součástí je zde detekce obsazených adres, diagnostika konfliktních adres a zjišťování signálů obsahujících danou adresu. Po vyplnění konfiguračních tabulek jsou všechny důležité informace přeneseny do modulu PSK. Tyto informace lze též zpětně z modulu PSK vyčíst. Konfigurační SW též umožňuje provést důležité řídicí příkazy a nastavení parametrů jako jsou:
  • restart systému, vynulování tabulky signálů, vynulování tabulky stavů, nastavení komunikačních time-outů,
  • nastavení intenzity svícení, rozsvícení a zhasnutí mozaiky, nastavení data, nastavení času, nastavení přenosové rychlosti,
  • provedení základních testů funkčnosti panelu
  nahoru

  Dispečerská mozaika a vazba na jiné vizuální systémy

  Pro připojení dispečerské mozaiky z jakéhokoliv jiného systému lze využít komunikační protokol APEL-XL (jehož popis je volně přístupný).

  Speciálně pro prostředí Control Panel a Control Web byly vytvořeny pro systémy řízení mozaiky (typ s kartou PT nebo s modulem PSK) DLL knihovny a uživatel tak může využít vlastností tohoto osvědčeného systému, který koncepčně vychází z architektury svých předchůdců. Control Panel a Control Web je doplněn o funkce pro ovládání mozaiky, jako jsou testy prvků na mozaice, změna intenzity jejich svitu, dále možnost sledování stavu komunikace s mozaikou, zhasnutí a rozsvícení mozaiky, ale i sběr stavů kontaktů ovládacích prvků instalovaných přímo na mozaice.
  Realizovaná propojení s jinými systémy:
 • EKOS,
 • SAT 250,
 • RIS NT (Elektrosystem),
 • SIMPLICITY,
 • InTouch,
 • Tirs32 (Coral),
 • SCS100 ABB,
 • Control Panel,
 • Control Web 2000.
 • nahoru


  NAPIŠTE NÁM
  POPTÁVKA
  VYHLEDÁVÁNÍ

    

  KONTAKTY

  APEL s.r.o.
  Jiráskova 31
  506 01 Jičín
  tel.: 493 532 352
  e-mail: apel@apel.cz
  IČO 15055639
  AKTUALITY